Gerard, 9 anys


  • Papa: Us he portat una tonteria del viatge.
  • Gerard: que va, sempre dius que és una tonteria i sempre són coses molt maques!

 

ESPAÑOL


  • Papá: Os he traído una tontería del viaje.
  • Gerard: qué va, siempre dices que es una tontería y siempre son cosas muy bonitas!