El nen Jesus és un zombie?

El nen Jesus és un zombie?Aina, 4 años


  • Mamà, què és un Zombie?
  • Una persona que esta morta i torna a viure
  • Llavors el nen Jesus és un zombie?